Take a tour

29 William Street, Windsor, SL4 1BB, UK
+44 1753 290175

Virtual tour virtual tour

The eatery arrow down

The baby lounge arrow down

The play area arrow down

The Mini Chef room arrow down

Party Room arrow down

The Jelly crèche arrow down

to top button